• AYNI Praktijk voor Natuurgeneeskunde - Oostrum

AYNI  Praktijk voor Natuurgeneeskunde

Henny Jilesen - van Kempen

Privacyverklaring AYNI Praktijk voor Natuurgeneeskunde

20-12-2022

Uw privacy is voor AYNI Praktijk voor Natuurgeneeskunde van groot belang. In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop ik persoonsgegevens verzamelen en hoe daarmee omgegaan wordt.

Wanneer mijn website wijzigt, moet ik natuurlijk mijn privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat ik precies van u bijhoud, neem dan contact op met AYNI Praktijk voor Natuurgeneeskunde.

Doel gegevens
Op deze website worden persoonsgegevens verzameld door AYNI Praktijk voor Natuurgeneeskunde. Deze worden hieronder toegelicht:
 • Contactuele gegevens
  Uw persoonsgegevens worden verzameld als u contact opneemt met AYNI Praktijk voor Natuurgeneeskunde via deze website of telefonisch. Hiervoor gebruik ik u NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze heb ik nodig vanwege het contact die ik met u sluit. Ik bewaar deze gegevens totdat u tevreden bent met mijn reactie.
 • Web statistieken
  Deze website verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurd middels het gekoppelde Content Management System. Deze gegevens zijn anoniem en dus niet gekoppeld aan uw persoonsgegevens.
 • Medische gegevens
  Tijdens een consult wordt er een dossier aangelegd van uw informatie bij de anamnese en van mijn behandeling(en). De verslaglegging is nodig om uw behandeling te kunnen volgen.
 • Administratieve gegevens
  Om een juiste administratie te kunnen voeren archiveer ik u NAW-gegevens en u een kopie van uw rekening(en) die naar u toe gezonden zijn.
Ontvangers
De gegevens die AYNI Praktijk voor Natuurgeneeskunde ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:
 • Hostingprovider
  De e-mail van AYNI Praktijk voor Natuurgeneeskunde wordt gehost bij Lumiat. De website en back-ups van de website worden gehost bij Lumiat. Ik hebben een verwerkersovereenkomst met Lumiat afgesloten.
 • Mijzelf als therapeut
  Alleen ikzelf kan heb toegang tot u persoonsgegevens en u medisch dossier. Mocht in de toekomst iemand mij moeten vervangen is dat geregeld in een waarnemingsovereenkomst. Deze is gedeponeerd bij de beroepsvereniging VBAG in Nuenen.
Opslag periode
 • Persoonsgegevens
  De persoonsgegevens worden voor langere tijd bewaard door AYNI Praktijk voor Natuurgeneeskunde maar nooit langer dan nodig is voor om gebruik te maken van mijn diensten, tenzij ik op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moet bewaren. Voor administratieve archivering geldt een termijn van 7 jaar. Voor medische dossiers geldt een termijn van 20 jaar.
 • Web statistieken.
  De gegevens die het Content Management System op deze website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.
Cookies
Deze website gebruikt geen cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar informatie in kan worden opgeslagen zodat u die niet steeds hoeft in te vullen.

Beveiliging Beveiliging van persoonsgegevens is voor mij van groot belang. Om uw privacy te beschermen, neem ik de volgende maatregelen:
 • Toegang tot persoonsgegevens
  De toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord en waar mogelijk met twee stap verificatie. De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem. Ik neem fysieke maatregelen door sloten voor toegangsbescherming van mijn archief en computer waarin de persoonsgegevens zijn opgeslagen. Deze website maakt gebruik van een beveiligde verbinding (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en deze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert.
Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens ik van u heb, kunt u altijd contact met mij opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. U hebt de volgende rechten:
 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens ik heb en wat ik daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die ik heb
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent en dat ik u een vraag kan stellen voor verificatie of u om uw legitimatiebewijs kan vragen, zodat ik zeker weten dat ik geen gegevens van de verkeerde persoon aanpas of verwijder.

Klacht indienen
Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken.

Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir (Quasir.nl).

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html

 
Contactgegevens
AYNI Praktijk voor Natuurgeneeskunde
De Horik 2
5807 C J Oostrum
06-23733128
info@ayni-natuurgeneeskunde.nl