• AYNI Praktijk voor Natuurgeneeskunde - Oostrum

AYNI  Praktijk voor Natuurgeneeskunde

Henny Jilesen - van Kempen

EMDR therapie

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocesing) is een behandelvorm waarbij een traumatische gebeurtenis, die iemand niet heeft kunnen verwerken, behandeld wordt waardoor het trauma alsnog verwerkt kan worden. Door oogbewegingen te stimuleren wordt de gevoeligheid voor de (her-)beleving van het trauma losgekoppeld van de emotie.

EMDR is in te zetten bij:
- Het niet kunnen verwerken; van een ongeluk, een sterfgeval, traumatische werkervaring, etc.
- Vermijdingsgdrag; op sociaalgebied, bepaalde personen, plaatsen, etc.
- Hyperasousal; overprikkelt zijn, hyperactief reageren of rusteloos zijn, etc.
- Fobieën.
- Nachtmerries of flashbacks.
- Belemmerende angst, woede, verdriet, somberheid, (in-)slaap problemen, etc.

Een EMDR-sessie wordt pas gedaan nadat er een intakegesprek aan vooraf is gegaan.
Er kunnen meerdere sessies (3 tot 4) nodig om een trauma goed te kunnen verwerken.