• AYNI Praktijk voor Natuurgeneeskunde - Oostrum

AYNI  Praktijk
voor
Natuurgeneeskunde

Henny Jilesen
van Kempen

Systeemopstelling

Een systeem- / familie- opstelling maakt het onzichtbare zichtbaar.

Een systeemopstelling brengt duidelijkheid in hetgeen niet gezien wordt maar onbewust wel gevoeld wordt. Het is een snelle werkvorm om tot de kern te komen van een vraag of blokkade. Wat is de dynamiek achter het gedrag en de denkwijze van iemand? De kernvraag wordt vanuit het persoonlijke onderbewustzijn opgesteld. Door bewustwording van het onderbewuste wordt duidelijk waar de blokkade zit of waar het antwoord gevonden kan worden. Door bewustwording verandert jouw dynamiek. Blokkades kunnen worden opgelost door een interventie te doen tijdens de opstelling. De innerlijke balans van jou wordt daardoor weer hersteld.  

Een familieopstelling maakt een familiestructuur zichtbaar. Afhankelijk van de kernvraag worden blokkades van jou zichtbaar met betrekking tot de plek binnen de familie/het systeem in het nu en/of verleden.   

Enkele voorbeelden van kernvragen: Wat is de onderliggende oorzaak van een ziekte en wat is het verband met het levenspad. Welke onderliggende innerlijke kernovertuigingen worden meegenomen in het maken van een keuze. Waar zit de trigger bij niet begrepen gedragingen of gevoelens.

Vragen vóór anderen kunnen alleen met schriftelijke toestemming en na overleg opgesteld worden.
Bij kinderen onder de 12 jaar mag de ouder de vraag inbrengen voor het kind zonder expliciete toestemming van het kind. Bij een kind van 12 jaar of ouder is er zowel toestemming van ouders/verzorgers als ook toestemming van het kind nodig. Vanaf 16 mag een jongere zonder toestemming van ouders/verzorgers een opstelling laten doen.
Een systeemopstelling duurt gemiddeld één tot anderhalf uur. In de praktijk werk ik met vloerankers (picto's) en voorwerpen. 

Organisatieopstelling

Een organisatieopstelling maakt een bedrijfsstructuur met onderliggende blokkades zichtbaar. Een voorbeeld van een vraag bij een organisatieopstelling kan zijn: Ontstaat er een co-creatie bij een sollicitatie van een werknemer bij een werkgever. Waar ligt de blokkade bij een niet productieve afdeling.