• AYNI Praktijk voor Natuurgeneeskunde - Leunen

AYNI Praktijk voor Natuurgeneeskunde

Henny Jilesen - van Kempen

Het lichaam geeft antwoord

‘Motiverend en inspirerend op zoek gaan met de cliënt om mogelijkheden te zoeken om de lichaamsenergie te optimaliseren en belastende patronen te doorbreken en te streven naar een goede balans van lichaam en geest.’  
Dit is waar ik als therapeut, samen met de cliënt voor wil gaan.

De therapievormen zijn ook geschikt voor kinderen.

Mijn passie binnen de gezondheidzorg heeft het volgende tijdspad afgelegd: 
                                   
In 2020 ben ik gestart met de opleiding Neuro Emotionele Integratie (NEI). In bijna alle blokkades ligt een emotie aan ten grondslag. Door uit te filteren waar deze emotie zijn oorsprong vindt en waar je de trigger kunt neutraliseren die de onbalans bij iemand veroorzaakt, voedt je de blokkade(s) niet meer en kunnen deze oplossen.

In 2018/2019 heb ik de opleiding Systemisch werken gevolgd. Hiermee kan ik cliënten helpen het onbewuste bewust/zichtbaar te krijgen. Een opstelling geeft de dynamiek en blokkades weer waar de cliënt tegenaan loopt.

Sinds 1 januari 2017 ben ik gecertificeerd Matrix Kleuren(meridiaan)therapeut (per 2020 ook gecertificeerd Systeem Coach) en ingeschreven bij het R.B.C.Z. Mijn praktijk AYNI Praktijk voor Natuurgeneeskunde in Leunen is sinds 01-07-2016 ingeschreven bij KvK.

Van 2013/2016 heb ik de opleiding Kleuren(meridiaan)therapie gevolgd. Door naar de rugreflexzones te kijken en de bindweefselspanning te voelen krijg je een beeld waar mogelijk blokkades kunnen zitten. Niet alleen ikzelf als therapeut kan dit voelen maar in veel gevallen voelt de cliënt dit ook. Het mooie van de therapie is dat HET LICHAAM GEEFT ZELF ANTWOORD waar de energie minder is en blokkades zitten.

In 2012/2013 ben ik mijn HBO Medische vakken gehaald (in 2015 nogmaals volgens PLATO-eisen).

Cursus en bijscholing:

Vakinhoudelijk en medische basisvakken (jaarlijks)

Kleurenpunctuur (2017 t/m 2019)

Kruidenleer (2013/2014) 

Celzouten-therapie (2010)

Bach-Bloesem remedies (2009)

Reiki 1 en Reiki 2 (2001/2003)

Voor meer informatie verwijs ik u naar de tabbladen van de therapievormen.

Ik wens u een goede gezondheid toe en hoop hier actief een bijdrage aan te mogen leveren. 

Groetjes Henny