• AYNI Praktijk voor Natuurgeneeskunde - Leunen

AYNI Praktijk voor Natuurgeneeskunde

Henny Jilesen - van Kempen

Systemisch werken en coaching

Een systeemopstelling maakt het onzichtbare zichtbaar.

 

Een systeemopstelling brengt duidelijkheid in hetgeen niet gezien wordt maar onbewust wel gevoeld wordt. Wat is de dynamiek achter het gedrag en de denkwijze van iemand? Een systeemopstelling is een snelle werkvorm om tot de kern te komen van een vraag of blokkade. De kernvraag wordt vanuit het persoonlijke onderbewustzijn van de cliënt opgesteld. Door bewustwording van het onderbewuste wordt duidelijk waar de blokkade zit of waar het antwoord gevonden kan worden. Door bewustwording veranderd de dynamiek. Blokkades kunnen worden opgelost door een interventie te doen tijdens de opstelling. De innerlijke balans van iemand wordt dan weer hersteld.   

Een systeemopstelling duurt gemiddeld één tot anderhalf uur. In de praktijk werk ik met vloerankers en voorwerpen. Opstellingen met representanten zijn bespreekbaar.

Een familieopstelling maakt een familiestructuur zichtbaar. Afhankelijk van de kernvraag worden blokkades van de cliënt zichtbaar met betrekking tot het heden en/of verleden.   

Enkele voorbeelden van kernvragen: Wat is de onderliggende oorzaak van een ziekte en wat is het verband met het levenspad. Welke onderliggende innerlijke informatiebronnen worden meegenomen in het maken van een goede keuze. Waar zit de trigger bij een bepaald gevoel of gedrag wat niet begrepen wordt door de cliënt.

Vragen vóór anderen kunnen alleen met schriftelijke toestemming en na overleg opgesteld worden.
Bij kinderen onder de 12 jaar mag de ouder de vraag inbrengen voor het kind zonder expliciete toestemming van het kind. Bij een kind van 12 jaar of ouder is er zowel toestemming van beide gezaghebbende ouders/verzorgers als ook toestemming van het kind nodig. Vanaf 16 mag een jongere zonder toestemming van ouders/verzorgers een opstelling laten doen.

 Organisatieopstelling

Een organisatieopstelling maakt een bedrijfsstructuur met onderliggende blokkades zichtbaar. Een voorbeeld van een vraag bij een organisatieopstelling: Ontstaat er een co-creatie bij een sollicitatie van een werknemer bij een werkgever. Waar ligt de blokkade bij een niet productieve afdeling.

Voor een organisatieopstelling is er vooraf overleg over de wensen en behoeften en is de prijs op aanvraag.